de "Green Deal"

 

Afspraken voor een Schonere Zee

 

Tijdens het HavenVistijn op 13 augustus in Oudeschild wordt er weer een stap gezet om de zee, met behulp van de visserijsector, weer een stuk schoner te maken. Zo zal de gemeente Texel, CIV Texel, KIMO Nederland en België en ECNC Land & Sea Group een aantal belangrijke overeenkomsten tekenen. De gemeente zal een intentieverklaring tekenen om mee te gaan doen met de Green Deal Visserij voor een Schone Zee, De CIV Texel en KIMO Nederland en België (de vereniging van kustgemeenten) zullen een samenwerkingsovereenkomst tekenen met de ECNC Land & Sea Group over de aanlevering van oude visnetten voor recycling door het Healthy Seas Initiatief. Met behulp van dit initiatief wordt met het nylon uit de oude netten nieuwe badkleding en sokken gemaakt. Hiernaast zal de heer R. G. te Beest, de voorzitter van KIMO Nederland en België samen met een bestuurder van de Gemeente Texel het project “naar een integrale afvalinzameling” officieel starten. Hierbij wordt er naar toegewerkt om de inzameling van al het afval uit de visserijsector, voor zowel de sector als de havens, zo makkelijk mogelijk te maken. Hoe makkelijker hoe beter, zo zal er makkelijker meer afval worden ingezameld en niet in zee verdwijnen. Dit alles valt onder de paraplu van de Green Deal Visserij voor een Schone Zee, waarover tijdens het HavenVistijn ook een stand van KIMO Nederland en België aanwezig zal zijn. U komt toch ook kijken?